مرحله اول (فوری)- به منظور انجام هرچه سریعتر فرایند بررسی اولیه

1- از هر محصول خود به مدت حداکثر 5 تا 7 دقیقه دمویی با تصویر برداری از صفحه نمایش (با نرم افزار های تصویر برداری از صفحه یا حتی تصویر برداری از طریق دوربین تلفن همراه) تهیه نموده و در مدت تصویر برداری تکنولوژی های مورد استفاده و ماژول های نرم افزار را بیان فرمایید.

2- همچنین یک فیلم حداکثر 5 دقیقه ای نیز از زیرساخت های مهندسی شرکت خود در صورت وجود نظیر مستندات فنی و تکنولوژی های توسعه ارسال نمایید.

یک فیلم 3 تا 5 دقیقه ای در خصوص معرفی تیم و محیط کاری شرکت تهیه فرمایید.

مرحله سوم- ایجاد یک ساختار به صورت پوشه های تو در تو (پرونده الکترونیکی شرکت) و قرار دادن فایل های اطلاعات شرکت در هریک از پوشه ها (در صورتی که شرکت شما مواردی نظیر لیست بیمه یا فاکتور های فروش و … را ندارد کافیست فولدر مربوطه را خالی بگذارید.)

دانلود فایل