wonderlane iJvniDBO ZY unsplash

نسخه پایه

نرم افزارهای حسابداری کلینیک با کاربری آسان و عملیات اتوماتیک مناسب برای مطب پزشک و کلینیک های پزشکی طراحی شده اند که دارای امکانات متنوعی می باشند.

امکانات اصلی

 • ثبت مشخصات پزشک ( نام پزشک، تخصص، خدمت)
 • نمایش لیست پزشکان
 • امکان ثبت مبلغ دریافتی ویزیت یا هزینه های درمان
 • ثبت مشخصات بیمار ( نام پرداخت کننده، کد ملی، تلفن و آدرس )
 • امکان پرداخت با کارت
 • امکان تعریف درصد دریافتی کلینیک صدور فیش برای بیمار

کاربران و سطح دسترسی

 • امکان تعریف کاربر جدید و تغییر رمز

گزارشات

 • لیست پرداخت ها
 • گزارش کلی واریزها
 • خروجی اکسل از گزارشات

تنظیمات

 • تنظیمات فیش واریزی
 • تنظیمات پذیرنده
 • امکان تعریف حساب ها و درصد ها
152042349765420300