25,070,000 45,780,000 

شناسه محصول: نامعلوم دسته:
نرم افزار کنترل تردد

نرم افزار کنترل تردد

نسخه پایه :

نرم افزار تردد رسیس، نرم افزاری مناسب جهت کنترل ورود و خروج برای محیط های مثل مراکز بازی کودکان و پارکینگ ها میباشد

امکانات اصلی

 • ثبت وسیله یا کالا و تعداد آن ها و نمایش مبلغ کل
 • ثبت خروج همزمان چند مشتری در صورت وجود همراه مشترک
 • پرداخت مبلغ کل به صورت نقد و کارت
 • امکان اعمال مبلغ و درصد تخفیف
 • نمایش لیست کالا و وسایل انتخاب شده برای هر مشتری به هنگام ثبت خروج و امکان ویرایش تعداد
 • پرداخت جداگانه یا همزمان افراد با همراه مشترک
 • نمایش لیست افراد داخل مجموعه، خارج شده از مجموعه و همه ی ایتم ها بر اساس فیلتر تاریخ و ساعت
 • ثبت ورود و ذخیره اطلاعات مشتری یا جست و جوی مشتری از قبل ذخیره شده بر اساس نام مشتری یا نام همراه
 • نمایش 10 گردش مراجعه قبلی در فرم ورود انتخاب مشتری از لیست ورود و خروج و ثبت خروج آن

گزارشات

 • گزارش تمامی ورود و خروج ها بر اساس تاریخ و امکان نمایش وسیله و کالای انتخابی برای هر مشتری
 • نمایش وضعیت نهایی هر ورود و خروج
 • نمایش جزییات پرداختی مشتری
 • نمایش ساعت ورود و خروج
 • نمایش گزارش درآمد بر اساس تاریخ ، ساعت و نام کاربر
 • نمودار درآمد روزانه و ماهیانه گزارش تردد یک وسیله یا گزارش بیشترین تردد هر مشتری
 • نمایش جزییات تاریخچه تمامی پرداخت های صورت گرفته

باشگاه مشتریان

 • ثبت اطلاعات هر مشتری و ورود تاریخ تولد و … برای اعمال تعرفه رایگان
 • اختصاص شماره اشتراک منحصر به فرد

کاربران و سطح دسترسی

 • تعریف هر تعداد کاربر دلخواه
 • اختصاص دسترسی مورد نظر به هر کدام از کاربران