نرم افزار مدیریت تالار

نرم افزار مدیریت تالار

با استفاده از این نرم افزار شما میتوانید نوع اشخاص، نوع سالن و نحوه محاسبه درآمد برای هر خدمت، شخص یا سالن را مدیریرت کنید.

امکانات اصلی

 • امکان تعریف و ویرایش خدمت
 • امکان تعریف و ویرایش اشخاص و نوع اشخاص
 • تعریف و ویرایش کالا و امکان تعریف شخص ارائه دهنده و درصد تخفیف و موجودی برای کالا
 • تعریف و ویرایش مشتری
 • تعریف و ویرایش گروه خدمات(پکیج)و اختصاص دادن خدمات به گروه (گروه بندی خدمات) و تعریف درصد تخفیف
 • تعریف و ویرایش اشخاص و خدمات و یا گروه خدمت و اشخاص
 • امکان تعریف و ویرایش صندوق
 • امکان تعریف و ویرایش بانک
 • امکان تعریف و ویرایش نوع اشخاص
 • امکان تعریف و ویرایش نوع سالن
 • امکان تعریف و ویرایش نحوه محاسبه درآمد (تعریف تعرفه برای هر خدمت و یا شخص و یا سالن و یا گروه خدمات و یا ترکیب ان ها
 • امکان جستجو و انتخاب کالا , خدمت , گروه خدمت , شخص  و یا ترکیب این موارد در فرم فاکتور
 • پرداخت چند کارتی و ترکیبی با توجه به موجودی چندین کارت و باقیمانده نقدی
 • امکان اعتباری شدن فاکتور با انتخاب مشتری
 • پرینت رسمی فاکتور
 • فاکتور باز ( امکان ایجاد فاکتورهای جدید همزمان برای مشتری های در حال تکمیل خرید )
 • نمایش لیست فاکتورهای در جریان بر اساس نام طرف حساب
 • تجمیع فاکتورهای روزانه به تفکیک مشتری
 • ثبت مالیات بر ارزش افزوده
 • لغو، اصلاح و چاپ مجدد فیشهای صادر شده
 • درصد تخفیف دلخواه کاربر
 • درصد تخفیف ثابت برای هر آیتم انتخابی
 • تسویه فاکتور به فاکتور
 • درج تخفیف برای هر ردیف از فاکتور
 • ویرایش و ثبت قیمت واحد هر آیتم حین صدور فاکتور فروش
 • انواع پرداخت نقد، کارت، چک و کارت به کارت
 • امکان دادن تخفیف هنگام تسویه چند فاکتور
 • امکان ریست شماره فاکتور به صورت روزانه

گزارشات

 • نمایش لیست پرداخت ها و دریافت ها در قسمت سند مالی
 • نمایش گزارش تاریخچه پرداخت ها
 • ثبت و ویرایش سند مالی  با امکان تعریف شخص و یا شماره فاکتور
 • نمایش لیست فاکتور ها با جزییات و پرینت مجدد
 • نمایش گزارش تاریخچه پرداخت ها
 • نمایش لیست فاکتور ها با جزییات و پرینت مجدد

کاربران و سطوح دسترسی

 • تعربف نامحدود کاربر
 • تعیین سطح دسترسی جهت هریک از کاربران
 • کنترل دسترسی همه آیتم های نرم افزار توسط مدیر سیستم