نرم افزار خدمات خودرو

نرم افزار خدمات خودرو (تعویض روغن، کارواش)

این نرم افزار مناسب برای محیط های خدمات خودرویی از قبیل کارواش، تعویض روغنی و … میباشد و میتوان از طریق این نرم افزار خدمات، فاکتور ها، پرداخت ها و اطلاعات مربوط به مشتری هارا ذخیره کرد.

گزارشات

 • دسترسی به تمامی فاکتور های ثبت شده با امکان فیلتر تاریخ ، شخص و شماره فاکتور
 • نمایش جزییات پرداختی هر فاکتور و جمع مبالغ در لیست فاکتورها
 • امکان چاپ مجدد ولغو یک فاکتور در فرم لیست فاکتورها
 • ساخت گزارش درآمد و هزینه مجموعه
 • امکان انتخاب سال مالی و دوره در گزارش درآمد و هزینه
 • نمایش مجموع درآمد و هزینه و در نهایت سود و زیان
 • امکان تهیه خروجی اکسل از گزارش درآمدو هزینه
 • امکان تهیه گزارش مالی در بازه تاریخی
 • تفکیک گردش مالی هر شخص،خدمات و سالن به صورت مجزا در بازه تاریخی
 • نمایش جزییات هر گردش در گزارش مالی
 • امکان صدور گردش مالی جدید و ورود مبلغ پرداختی نقد یا کارت در فرم گردش مالی
 • نمایش تاریخچه تمامی پرداخت های انجام شده با فیلتر تاریخ
 • پر فروش ترین کالاها
 • گزارشات نموداری روزانه و ماهانه فروش
 • تاریخچه پرداخت ها
 • خروجی اکسل از گزارشات
 • فاکتورهای اعتباری و در جریان و پرداخت از درون گزارش به صورت نقد و کارت
 • گزارش سر رسید سرویس های دوره ای به تفکیک بازه تاریخی ، همان روز ، روز بعد یا سه روز بعد
 • گزارش سرویس های انجام شده با تفکیک شخص ، نوع خدمت و مدل ماشین بر اساس تاریخ

منو ها

 • منو گرافیکی و مناسب با سیستم های تاچ
 • جدا سازی منو سرویس دوره ای و معمولی
 • امکان جست و جو بر اساس نام کالا

ثبت  تعرفه و درصد مشارکت

 • امکان تعریف یا انتخاب شخص ارائه دهنده، عنوان خدمت و نام سالن برای هر تعرفه
 • اختصاص واحد و مبلغ مورد نظر جهت تعریف هر تعرفه
 • تفکیک سهم مجموعه به صورت مبلغ ثابت یا درصد برای هر تعرفه
 • امکان معین نمودن نوع و مبلغ اجاره برای تعرفه
 • دسترسی به تعریف و ویرایش خدمات در فرم تعرفه

کاربران و سطوح دسترسی

 • تعریف نامحدود کاربر و مشتری
 • تعیین سطح دسترسی جهت هر یک از کاربران
 • کنترل دسترسی همه آیتم های نرم افزار توسط مدیر سیستم

مشتریان

 • تعریف نامحدود مشتریان
 • صدور شماره اشتراک برای مشتری و جستجوی آسان مشتری
 • ورود اطلاعات خودرو علاوه بر اطلاعات مشتری

امکانات جانبی

 • تغییر در طراحی یک گزارش توسط کاربر