25,070,000 69,760,000 

شناسه محصول: نامعلوم دسته:
مدیریت میز کار

نرم افزار های حاکمیتی

این نرم افزار برای پرداخت های دولتی و شناسه پرداخت های خاص مناسب میباشد.

برای اطلاعات بیشتر با شماره  زیر تماس حاصل فرمایید.

021-84345-567

چند حسابی

  • تعریف نامحدود حساب و شماره حساب
  • امکان تعریف نامحدود پوز
  • اولویت حساب
  • مشخصات پرداخت کننده و …سایر اطلاعات مورد نیاز پذیرنده
  • انواع پرینت سه نسخه ای و فیش بانکی و پرفراژ باتوجه به نیاز
  • امکان پرداخت از طریق شماره شبا

تک حسابی

  • تعریف حساب
  • شماره حساب
  • مشخصات پرداخت کننده و …سایر اطلاعات مورد نیاز پذیرنده
  • انواع پرینت سه نسخه ای و فیش بانکی و پرفراژ باتوجه به نیاز