25,070,000 45,780,000 

شناسه محصول: نامعلوم دسته:
نرم افزار مدیریت آرایشگاه رسیس

نرم افزار آرایشگاه (مدیریت فضای اشتراکی)

این نرم افزار مناسب برای محیط آرایشگاه یا فضاهایی با شرایط اشتراکی است و این امکان را دارد که از خدمات مختلف برای افراد مختلف درصد سود یا موارد دیگر را محاسبه کند.

فاکتور

 • انتخاب کالا یا خدمت ارائه شده در فاکتور
 • امکان ورود تخفیف برای هر سطر از فاکتور
 • امکان ورود توضیحات ، تخفیف و ارزش افزوده ی کلی
 • امکان پرداخت نقد ، کارت و کارت به کارت
 • امکان انتخاب نام مشتری برای فاکتور و اعمال درصد تخفیف برای مشتری
 • امکان ورود کد نوبت و انتخاب نوبت رزرو شده
 • امکان چاپ فاکتور در اندازه های فیش پرینت و A5

ثبت  تعرفه و درصد مشارکت

 • امکان تعریف یا انتخاب شخص ارائه دهنده، عنوان خدمت و نام سالن برای هر تعرفه
 • اختصاص واحد و مبلغ مورد نظر جهت تعریف هر تعرفه
 • تفکیک سهم مجموعه به صورت مبلغ ثابت یا درصد برای هر تعرفه
 • امکان معین نمودن نوع و مبلغ اجاره برای تعرفه
 • دسترسی به تعریف و ویرایش خدمات در فرم تعرفه

فرم های پایه

 • امکان تعریف اشخاص با تفکیک نوع مدل همکاری
 • امکان تعریف خدمات و گروه خدمات برای ارائه گروهی
 • تعریف صندوق و موجودی اولیه و بانک
 • امکان تعریف کالا و محاسبه موجودی
 • تفکیک نام ارائه دهنده یک کالا و اختصاص سهم مجموعه به صورت مبلغ ثابت یا درصد
 • امکان تعریف درآمد و هزینه و نام سالن
 • امکان تعریف مشتری و اختصاص شماره اشتراک

نوبت دهی

 • امکان رزرو نوبت برای هر شخص با توجه به خدمت و سالن ارائه دهنده
 • انتخاب تاریخ و ساعت شروع و پایان جهت رزرو نوبت
 • جلوگیری از ثبت نوبت تکراری برای یک شخص در تاریخ و ساعت مشابه
 • اختصاص یک کد منحصر به فرد برای هر نوبت رزرو شده

گزارشات

 • دسترسی به تمامی فاکتور های ثبت شده با امکان فیلتر تاریخ ، شخص و شماره فاکتور
 • نمایش جزییات پرداختی هر فاکتور و جمع مبالغ در لیست فاکتورها
 • امکان چاپ مجدد ولغو یک فاکتور در فرم لیست فاکتورها
 • ساخت گزارش درآمد و هزینه مجموعه
 • امکان انتخاب سال مالی و دوره در گزارش درآمد و هزینه
 • نمایش مجموع درآمد و هزینه و در نهایت سود و زیان
 • امکان تهیه خروجی اکسل از گزارش درآمدو هزینه
 • امکان تهیه گزارش مالی در بازه تاریخی
 • تفکیک گردش مالی هر شخص،خدمات و سالن به صورت مجزا در بازه تاریخی
 • نمایش جزییات هر گردش در گزارش مالی
 • امکان صدور گردش مالی جدید و ورود مبلغ پرداختی نقد یا کارت در فرم گردش مالی
 • نمایش تاریخچه تمامی پرداخت های انجام شده با فیلتر تاریخ

کاربران و دسترسی

 • اماکن تعریف نامحدود کاربر با اختصاص سطح دسترسی
 • امکان تنظیم چگونگی تولید کد اشتراک (توسط سیستم یا کاربر)
 • تنظیم چگونگی محاسبات کد اشتراک(بالاتر از یک عدد یا بر اساس چند رقم از اعداد موبایل)

گزارشات

 • دسترسی به تمامی فاکتور های ثبت شده با امکان فیلتر تاریخ ، شخص و شماره فاکتور
 • نمایش جزییات پرداختی هر فاکتور و جمع مبالغ در لیست فاکتورها
 • امکان چاپ مجدد ولغو یک فاکتور در فرم لیست فاکتورها
 • ساخت گزارش درآمد و هزینه مجموعه
 • امکان انتخاب سال مالی و دوره در گزارش درآمد و هزینه
 • نمایش مجموع درآمد و هزینه و در نهایت سود و زیان
 • امکان تهیه خروجی اکسل از گزارش درآمدو هزینه
 • امکان تهیه گزارش مالی در بازه تاریخی
 • تفکیک گردش مالی هر شخص،خدمات و سالن به صورت مجزا در بازه تاریخی
 • نمایش جزییات هر گردش در گزارش مالی
 • امکان صدور گردش مالی جدید و ورود مبلغ پرداختی نقد یا کارت در فرم گردش مالی
 • نمایش تاریخچه تمامی پرداخت های انجام شده با فیلتر تاریخ