45,780,000 69,760,000 

شناسه محصول: نامعلوم دسته:
نرم افزار کلینیک رسیس

راهکار کلینیک (استاندارد)

نرم افزارهای حسابداری کلینیک با کاربری آسان و عملیات اتوماتیک مناسب برای مطب پزشک و کلینیک های پزشکی طراحی شده اند که دارای امکانات متنوعی می باشند.

عملیات اصلی

 • امکان انتخاب خدمت یا کالا در فاکتور
 • امکان انتخاب نوبت از قبل تعیین شده
 • امکان انتخاب پزشک تجویز کننده و ورود اطلاعات پرداخت کننده
 • محاسبه و  نمایش مبلغ کل و امکان پرداخت نقد و کارت
 • امکان اعمال تخفیف برای هر سطر از فاکتور یا مبلغ نهایی
 • انتخاب تزریقات و انتخاب بهیار مربوطه
 • امکان تعریف تعرفه شامل ارائه دهنده ی خدمت و عنوان خدمت
 • امکان اختصاص مبلغ یا درصد به عنوان سهم مجموعه در هر تعرفه
 • امکان تعریف نوبت بر اساس تعرفه یا خدمات
 • ورود تاریخ و ساعت شروع و پایان برای هر نوبت
 • امکان تعریف شیفت و اختصاص ساعت شروع و پایان به هر شیفت
 • امکان چاپ فاکتور و نمایش کالا و خدمات به همراه مبالغ

گزارشات

 • نمایش فاکتور ها به تفکیک شیفت و نام پرداخت کننده در هر بازه ی زمانی
 • امکان فیلتر گزارشات بر اساس فاکتور های تزریقات
 • امکان چاپ مجدد فاکتور و تهیه ی فایل اکسل
 • نمایش گزارش درآمد و هزینه در بازه تاریخی
 • نمایش گزارشات مالی اشخاص و خدمات در تاریخ مورد نظر با امکان چاپ
 • مشاهده لیست سوابق افراد بر اساس تاریخ
 • نمایش جزییات فاکتورهای ثبت شده به تفکیک کالا،خدمات و مشتری در تاریخ مورد نظر

حسابداری

 • نمایش اسناد حسابداری با امکان ویرایش و حذف
 • امکان ثبت سند حسابداری دستی
 • امکان تعریف سال مالی

فرم های پایه

 • امکان تعریف کالا همراه با قیمت و محاسبه ی موجودی
 • امکان اختصاص شخص ارائه دهنده  و درصد و مبلغ سهم مجموعه برای هر کالا
 • امکان تعریف خدمات
 • امکان تعریف اشخاص و تعیین نوع مدل همکاری
 • امکان ورود اطلاعات مشتریان و اختصاص شماره اشتراک
 • امکان تعریف صندوق و بانک
 • امکان تعریف درآمد و هزینه و بسته ی خدمات

تنظیمات

 • امکان تنظیم شیوه ی تولید کد اشتراک برای مشتریان
 • امکان تنظیم متن برای ارسال پیامک

کاربران و دسترسی

 • امکان تعیین سطوح دسترسی مورد نظر برای کاربران