راهکار مدیریت ساختمان

راهکار مدیریت ساختمان

این راهکار یک راه حل خوب برای مدیریت مجتمع های مسکونی میباشد که از طریق آن میتوان تعداد بلوک ها، واحد ها، هزیه ها، اشخاص و… را مدیریت کرد.

واحد ها و بلوک ها

 • امکان تعریف و ویرایش بلوک ها
 • امکان تعریف و ویرایش واحد های مربوط به هر بلوک
 • امکان تعریف گروه جهت اختصاص هزینه
 • امکان تعریف جزییات مربوط به هر واحد شامل : اطلاعات مالک و زمان پایان اجاره و …
 • گروه بندی واحد ها و اشخاص

هزینه ها

 • امکان تعریف چندین هزینه
 • اختصاص یک هزینه به صورت پیشفرض برای هر واحد
 • ارتباط بین هزینه و واحد، گروه یا شخص  با امکان ورود توضیحات برای هزینه و مهلت پرداخت
 • امکان تخصیص هزینه به واحد ها از طریق اکسل

کابران و نقش ها

 • مدیریت سطح دسترسی ها برای کاربران
 • مدیریت ارتباط اشخاص و واحد ها
 • مدیریت نقش های کاربران در سیستم

صورت حساب و اسناد

 • ثبت صورت حساب و سند در زمان تخصیص هزینه بصورت اتوماتیک
 • پرداخت صورت حساب بصورت نقدی از پنل مدیریت
 • پرداخت صورت حساب از طریق POS از پنل مدیریت
 • درج سند دریافت و پرداخت بصورت دستی

امکانات جانبی

 • افزایش موجودی حساب کاربر (مانده اعتبار) از طریق درگاه پرداخت
 • مشاهده و ویرایش پروفایل کاربر

تنظیمات

 • تعیین واحد پولی پیش فرض در تنظیمات
 • تعیین فاکتور های جهت نمایش در تنظیمات