25,070,000 69,760,000 

شناسه محصول: نامعلوم دسته:
نرم افزار فروشگاهی رسیس توسعه یافته

راهکار نرم افزار فروشگاهی

نرم افزار فروشگاهی (پایه)

این نسخه یک راهکار ساده جهت مدیریت و سرعت بخشیدن به کسب و کار شما میباشد. در این نسخه عملیات حسابداری پیچیده وجود ندارد و به سادگی میتوانید مدیریت عملیات های مربوط به فروشگاه خود نظیر فاکتور فروش، فاکتور خرید، کالا، گزارشات فروش، خرید، لیست فاکتور ها، کاردکس کالا، مدیریت موجودی و … را دارا میباشد ولی از اسناد و حواله ها استفاده نمیکند.

نرم افزار فروشگاهی توسعه یافته (استاندارد)

این محصول یک راهکار حسابداری است که تمامی موارد حسابداری نظیر اسناد، حواله ها، انبار داری، افتتاحیه، اختتامیه، صندوق و … را دارا میباشد. نکته مثبت این محصول این است که تمامی این عملیات بصورت اتوماتیک توسط نرم افزار انجام میشود و کاربر نیاز به ثبت دستی اسناد مالی ندارد.

نرم افزار فروشگاهی توسعه یافته (پیشرفته)

این محصول یک راهکار حسابداری است که تمامی موارد نظیر اسناد، حواله ها، انبارداری، افتتاحیه، اختتامیه، صندوق و … را دارا میباشد. محصول توانایی  انجام تمامی عملیات حسابداری بصورت دستی را توسط کاربر فراهم میکند و ماژول هایی نظیر کالرآیدی، باشگاه مشتریان و … به راحتی به این محصول قابل اتصال میباشد.

[wptb id=6125]

نمونه راهکار فروشگاهی رسیس