نرم افزار جامع رسیس

نرم افزار جامع رسیس

این نرم افزار  مناسب برای کسب و کار هایی است که نیاز به استفاده از حسابداری پیشرفته چند لایه، اسناد حسابداری دارند و گزارشات پیشرفته دارند مانند شرکت ها و فروشگاه های خیلی بزرگ و مراکز پخش.

فاکتور

 • انواع پرداخت نقد ، کارت ، چک و کارت به کارت
 • پرداخت چند کارتی و ترکیبی با توجه به موجودی چندین کارت و باقیمانده نقدی
 • انتخاب سطح فروش در صورت داشتن چندین سطح فروش
 • انتخاب انواع مختلف جستجو کالا به صورت جداگانه و یا ترکیبی(نام،کد،بارکد، کلید میانبر)
 • انتخاب مشتری بر اساس جستجو کداشتراک
 • امکان اعتباری شدن فاکتور با انتخاب مشتری
 • فاکتور باز (امکان ایجاد فاکتور های جدید همزمان برای مشتری های در حال تکمیل خرید )
 • پرینت رسمی فاکتور روی کاغذ A4 و A5 علاوه بر پرینتر های عادی فیش پرینتر
 • صدور فیش عرض ۸ سانتی متر
 • طراحی فیش مشتری به دلخواه کاربر
 • لغو ، اصلاح و چاپ مجدد فیش های صادر شده
 • ثبت مالیات بر ارزش افزوده ، باربری و حمل
 • درج تخفیف و مالیات برای هر ردیف از فاکتور
 • نمایش درصد تخفیف ثابت برای هر طرف حساب
 • ویرایش و ثبت قیمت سطح فروش کالا حین صدور فاکتور فروش
 • مشاهده موجودی، کد کالا و قیمت خرید در فاکتور فروش
 • ثبت کالا جدید در فاکتور فروش
 • امکان ذخیره موقت فاکتور
 • نمایش پیام هشدار نقطه سفارش در فاکتور فروش*
 • خواندن بارکد ترازوها جهت ثبت در فاکتور فروش بر  حسب کد کالا و وزن / تعداد
 • نمایش رنگ و اندازه کالا و جستجو بر حسب رنگ و اندازه در فاکتور فروش
 • امکان ریست شماره فاکتور به صورت روزانه
 • امکان تغییر شماره فاکتور و تاریخ به صورت دستی
 • امکان چاپ فاکتور خرید در برگه A4 و A5
 • امکان استفاده از ماشین حساب
 • محاسبه بهای تمام شده کالا در فاکتور خرید بر اساس تعداد یا قیمت
 • جلوگیری از ثبت فاکتورهای تسویه نشده با انجام تنظیمات
 • امکان تعریف و انتخاب چند آیتم اضافات یا کسورات برای فاکتورهای خرید و فروش
 • امکان ورود و ویرایش لیست سفارشات
 • امکان صدور فاکتورهای برگشت از فروش جهت برگشت موجودی و صدور اسناد حسابداری

گزارشات

 • گزارش فروش بر اساس تمامی فاکتور ها
 • گزارش فروش به تفکیک تاریخ ،مشتری، کالا و گروه
 • گزارش کالا ها فروخته شده به تفکیک مشتری
 • گزارش دریافتی کاربر از فاکتور فروش
 • گزارش خرید به تفکیک کلیه فاکتورها
 • گزارش خرید کالاها به تفکیک تاریخ نام تامین کننده
 • گزارش لیست خرید و جزِئیات خرید به تفکیک تاریخ و مشتری
 • گزارشات نموداری روزانه و ماهانه فروش و خرید
 • گزارشات انبار شامل موجودی تعدادی و ریالی ، کاردکس کالا و محصول ، کالاهای در حال انقضا ، نقطه سفارش ، کالاها با موجودی صفر و فاقد گردش
 • گزارش موجودی انبار تا یک تاریخ مشخص
 • تاریخچه پرداخت ها به تفکیک طرف حساب،تاریخ و شماره فاکتور
 • مرور حساب ها به تفکیک گروه، کل، معین و تفصیل
 • گزارش حساب طرف حساب ها، صندوق و حساب های بانکی
 • خروجی اکسل از گزارشات
 • لیست دریافت و پرداخت از درون گزارش به صورت نقد ، کارت ، کارت به کارت و چک
 • چاب مجدد فیش فاکتورها در گزارش لیست فاکتوها
 • گزارش چک بر حسب گردش چک و طرف حساب (لیست بدهکاران و بستانکاران)
 • گزارش دریافت و پرداخت بر حسب نام طرف حساب
 • گزارش دریافت و پرداخت بر حسب نام طرف حساب و تاریخ و نمایش جزئیات دریافت و پرداخت
 • گزارش لیست مانده بدهکار یا بستانکار
 • گزارش کل حساب افراد با امکان انتخاب یک شخص (گزارش حساب)

منو ها

 • منو گرافیکی و مناسب با سیستم های تاچ
 • جدا سازی منو سرویس دوره ای و معمولی
 • امکان جست و جو بر اساس نام کالا

حسابداری

 • ایجاد سند افتتاحیه
 • ایجاد، ویرایش و حدف اسناد حسابداری
 • امکان دریافت و پرداخت به طرف حساب بدون درنظرگرفتن فاکتور
 • ثبت موقت یا دائم اسناد مالی ماهیانه با امکان بازگشت توسط مدیر سیستم
 • محاسبه سود و زیان به صورت فاکتور
 • تراز ۶ و ۸ ستونی
 • پرینت روی چک
 • چاپ سندهای حسابداری رسمی
 • تعریف بانک و حساب بانکی
 • تعریف صندوق جهت واریز پول نقد
 • تعریف سال مالی و تنظیمات مربوط به سال مالی
 • تعریف تفصیل برای طرف حساب، صندوق و حساب های بانکی جهت اسناد حسابداری
 • نمایش درختواره حسابداری و امکان ایجاد، ویرایش و حدف کدینگ حسابداری
 • امکان نمایش کدینگ اتوماتیک حسابداری و تغییر آن
 • رسید دریافت و پرداخت

چک

 • تعریف دسته چک و ثبت چک های وارده و صادره
 • مشاهده لیست و ویرایش آخرین وضعیت چک ها
 • اعلام اتوماتیک سررسید چک های دریافتی و پرداختی
 • امکان دریافت و پرداخت چک در اسناد دریافت و پرداخت
 • عملیات چک های پرداختنی و دریافتنی از جمله نقد کردن، وصول کردن و …

کاربران و دسترسی

 • اماکن تعریف نامحدود کاربر با اختصاص سطح دسترسی
 • امکان تنظیم چگونگی تولید کد اشتراک (توسط سیستم یا کاربر)
 • تنظیم چگونگی محاسبات کد اشتراک(بالاتر از یک عدد یا بر اساس چند رقم از اعداد موبایل)

مشتری

 • تعریف نامحدود مشتریان
 • امکان ثبت درصد تخفیف ثابت برای هر طرف حساب
 • صدور شماره اشتراک برای مشتری و جستجوی آسان مشتری

کالا و انبار

 • امکان تعریف 7 سطح قیمت در تعریف کالا به صورت درصدی از قیمت خرید یا فروش یا بدون درنظر گرفتن قیمت خرید و فروش
 • تعریف کلید میانبر در فرم تعریف کالا جهت انتخاب کالا در فاکتور فروش
 • امکان ثبت تاریخ انقضاء ، نقطه سفارش و موجودی اول دوره
 • امکان ثبت قیمت فروش کمتر از قیمت خرید
 • تولید بارکد برای کالا های بدون بارکد هنگام ایجاد و ثبت کالای جدید با امکان پرینت
 • امکان ثبت چندبارکد برای یک کالا
 • ویرایش گروهی نام کالا ، موجودی ، قیمت خرید ، قیمت فروش ، قیمت مختلف سطوح فروش بر صورت درصدی از قیمت خرید یا فروش یا بدون درنظر گرفتن قیمت خرید و فروش و غیر فعال سازی گروهی
 • چاپ بارکد با لیبل پرینت شامل بارکد ، نام کالا ، قیمت اول یا قیمت سطح فروش
 • امکان چاپ بارکد با پرینتر های معمولی
 • چاپ بارکد به تعداد دلخواه برای هر کالا
 • تعریف الگوهای بارکد جهت فراخوانی اطلاعات ترازو ها و کالاهای مختلف
 • طراحی لیبل بارکد به صورت داینامیک

کاربران و سطوح دسترسی

 • تعریف نامحدود کاربر
 • تعیین سطح دسترسی جهت هر یک از کاربران
 • کنترل دسترسی همه آیتم های نرم افزار توسط مدیر سیستم