پشتیبان گیری رسیس

پشتیبان گیری چیست؟

پشتیبان گیری به عمل تهیه یک نسخه از داده تولیدی توسط نرم افزار گفته میشود. این عمل به منظور امینت و نگهداری از داده انجام میگردد. سیستم کامپیوتر و در کل سخت افزار، مثل هر وسیله الکترونیکی دیگری در معرض خطر است و با بروز اتفاقات مختلفی مثل نوسان برق، ایرادات سخت افزاری، ایراد نرم افزاری و خطای کاربر، داده آسیب میبیند. ممکن است در برخی موارد برای گزارشگیری در زمان گذشته نیاز به بارگذاری مجدد نسخه پشتیبان شود.

نکاتی درباره پشتیبانی

  • پشتیبان گیری باید از تمام اطلاعات انجام شود.
  • پشتیبان گیری در زمان های مشخص و بصورت مرتب انجام شود.
  • نام گذاری فایل ها به درستی و بر اساس تاریخ انجام گیرد.
  • داده تولید شده در فضایی امن و غیر از فضای هارد سیستم ذخیره شود، مثلا از یک فلش دیسک که صرفا برای این امر در نظر گرفته شود استفاده گردد.
  • کنترل و مدیریت دسترسی افراد به این داده ها.
  • فایل های قدیمی که مورد نیاز نیستند نابود شوند.
  • مستندات و گزارشات پشتیبان گیری در اختیار مدیر مربوطه قرار بگیرد.

در نظر داشته باشید که فرآیند پشتیبان گیری یک امر بسیار آسان و مهم و بدون هزینه است ولی بازگردانی اطلاعات و یا تولید مجدد اطلاعات از دست رفته بسیار پر هزینه و زمان بر است و در برخی موارد ممکن از غیر ممکن باشد.