نرم افزار رستورانی رسیس
Rest Cubic

نسخه جدید نرم افزار رستورانی اندروید

نسخه پنجم راهکار رستورانی اندروید در تاریخ 990111 آماده ارائه و نصب گردید.

امکانات جدید

از جمله امکانات اضافه شده به این نسخه از راهکار میتوان به اضافه شد امکان تعریف و انتخاب میز در نرم افزار اشاره کرد