معرفی ویژیتو

رونمایی از راهکار جدید

شرکت رسیس بزودی از راهکار نرم افزاری جدید خود رونمایی خواهد کرد که برای اولین بار در ایران ارائه میشود.

این سیستم نو و کار آمد تحولی در کسب و کار های کوچک و متوسط ایران و حتی شبکه های فروش زنجیره ای خواهد بود.