رسیس به منظور توسعه بازار و خدمات خود در سراسر کشور در حال جذب نمایندگی فعال در سراسر کشور می باشد؛ بدین منظور از شرکت ها و فروشگاههای واجد شرایط دارای تجربه کافی در زمینه بازاریابی و توان فنی لازم در حوزه نصب و پشتیبانی نرم افزار دعوت میشود از طریق لینک درخواست نمایندگی، رزومه خود را ارسال نمایند تا پس از طی مراحل لازم، با برند رسیس همکاری نمایند .