نرم افزار مدیریت آرایشگاه رسیس

انتشار نسخه جدید نرم افزار مدیریت آرایشگاه

نسخه جدید نرم افزار مدیریت آرایشگاه رسیس به شماره 1.2.29 در تاریخ 99/9/4 ارائه شد.
قابل ذکر است این نرم افزار که برای مدیریت فضای اشتراکی طراحی شده است، قابلیت تعریف انواع خدمات، افراد ارائه دهنده آنها، کالا، نوبت دهی و همچنین محاسبه انواع شیوه های همکاری در محیط های کار اشتراکی را دارد.

امکانات جدید:

  • اضافه شدن تعرفه به نوبت دهی
  • اضافه شدن گزارش کلی به قسمت گزارشات مالی
  • اضافه شدن پرینت گزارش کلی و گزارش اشخاص به گزارشات مالی
  • اضافه شدن سال مالی
  • اضافه شدن نوبت دهی به صورت نمایش گرافیکی
  • اضافه شدن گزارش بر اساس شخص و مشتری در نوبت دهی
  • گزارش نوبت بر اساس سال و ماه و روز و …
  • اضافه شدن گزارش کلی اشخاص در گزارش های مالی
  • اضافه شدن پنل اس ام اس برای نوبت دهی