نرم افزار رستورانی رسیس

نسخه جدید نرم افزار رستورانی رسیس

آخرین نسخه نرم افزار رستورانی رسیس از سری راهکارهای این شرکت برای کسب و کارهای رستوران، فست فود و … با شماره نسخه 1.5.132 منتشر و آماده بهره برداری گردید.

امکانات ارائه شده در این نسخه

 • چاپ جداگانه به ازای آیتم های فاکتور(جهت رستوران های بزرگ یا مصارف دیگر نظیر مثل شهر بازی)
 • اضافه شدن متن “فاکتور ویرایش شده است” در توضیحات فاکتور آشپزخانه رستورانی
 • اضافه شدن تنظیمات ثابت ماندن تاریخ و ساعت برای فاکتور رستورانی در صورتی که ساعت از 12 شب عبور کند و ساعت پایان رستوران بعد از 12 شب باشد
 • امکان تعیین ارسال پیامک با انجام تنظیمات همیشه ارسال شود یا هنگام ارسال سوال شود
 • امکان لود منو بر اساس تگ های تعریف شده در تنظیمات برای فاکتور رستورانی
 • اضافه شدن شماره صف و وضعیت تحویل در چاپ فاکتور انگلیسی
 • امکان لغو فاکتور خرید، و برگشت از خرید در فرم لیست فاکتورها
 • انتقال مبلغ قابل پرداخت به تکست کارت به کارت در نسخه باغ کتاب با انجام تنظیمات
 • نمایش جمع مبالغ و تعداد فاکتور در گزارش فروش به تفکیک کالا
 • نمایش جمع درآمدها هزینه در لیست ثبت درآمد هزینه
 • امکان ارسال شماره فاکتور، مبلغ فاکتور و میزان بدهی در ارسال پیامک
 • اضافه شدن تنظیمات جهت نمایش آیتم های کمتر در مدل رستورانی با دکمه های پرداخت مجزا برای نانوایی و …
 • نمایش نام تامین کننده در گزارش فروش تب فروش به تفکیک کالا و گروه
 • اضافه شدن سطح دسترسی جهت تخفیف کلی در فاکتور فروش
 • امکان تغییر تعداد آیتم فروش با اسکرول موس با انجام تنظیمات
 • ضافه شدن ستون های تخفیف و مالیات به لیست تامین کننده در فاکتور خرید
 • امکان ارسال پیامک با سه حالت : 1- ارسال متن  2- ارسال متن و مبلغ فاکتور  3- ارسال متن و بدهی
 • اضافه شدن گرد کردن مبلغ به 50 و 500 در فاکتورهای فروش
 • امکان اضافه شدن سطر جدید به ازای افزایش کالا در فاکتور خرید با انجام تنظیمات
 • گرفتن تاریخ و کارت به کارت در تسویه چند فاکتوری
 • نمایش بارکد در گزارش فروش به تفکیک کالا و گروه
 • جدا شدن دکمه “ثبت” و “ثبت و پرینت” در فاکتور فروش
 • افزایش زمان پرداخت اقتصاد نوین
 • جلوگیری از لغو فاکتوری که برای آن فاکتور برگشت ثبت شده است
 • چاپ خلاصه گزارش فاکتورهای برگشتی در گزارش فروش