آموزش ویژیتو

معرفی ویژیتو

آموزش ویژیتو

بارگذاری لوگو

محل قرار دادن لوگو برای پرینت:
محل قرار گرفتن لوگو در پوشه RasisLogo می باشد ابتدا يک پوشه با این نام ساخته و سپس يک عکس با بکگراند سفيد و سايز کم از جنس بيت مپ (BMP) در آن قرار دهيد و نام آن را logo.bmp قرار دهيد.