آموزش صدور فاکتور فروش یا خدمات طبق قوانین مالیات بر ارزش افزوده

آموزش صدور فاکتور فروش یا خدمات طبق قوانین مالیات بر ارزش افزوده

فاکتور رسمی چیست؟

 یک فاکتور باید برای ارائه به دستگاه دولتی و اداره مالیات از قوانین خاصی پیروی کند. فاکتوری که طبق ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده قوانین وزارت امور اقتصاد و دارایی تنظیم شده باشد را میتوان به عنوان یک فاکتور رسمی درنظر گرفت.

این صورتحساب بین فعالان اقتصادی و همچنین بین فعالان اقتصادی با مصرف کنندگان مورد استفاده قرار میگیرد. اندازه این صورتحساب برحسب نیاز می تواند متغیر باشد اما اطلاعات مورد نیاز اداره مالیات برارزش افزوده رو باید بطور کامل در خود جای دهد.

نکات مهم درباره این نوع فاکتور این است که این صورتحساب می تواند توسط رایانه یا بصورت دستی صادر شود و در صورتی که بصورت رایانه ای صادر میشود، نرم افزار شما حتما باید مورد تایید سازمان امور مالیاتی باشد.

مشخصات لازم برای صدور فاکتور رسمی

فاکتور رسمی که دارای اطلاعات زیر باشد مورد تایید سازمان امور مالیاتی و سازمان ارزش افزوده قرار میگیرد و استاندارد است.

اطلاعات هر دو طرف معامله

مشخصات فروشنده

 • نام شخص حقیقی یا حقوقی
 • شماره اقتصادی
 • شماره ثبت یا شناسه ملی
 • نشانی کامل
 • کد پستی
 • شماره تلفن

مشخصات خریدار

 • نام شخص حقیقی یاحقوقی
 • شماره اقتصادی
 • شماره ثبت یا شناسه ملی
 • نشانی کامل
 • کد پستی
 • شماره تلفن

اطلاعات فاکتور

 • شماره سریال صورتحساب
 • تاریخ
 • جزئیات مورد معامله
 • ردیف
 • کد کالا
 • شرح کالا یا خدمات
 • تعداد یا مقدار
 • واحد اندازه گیری
 • مبلغ واحد (ریال)
 • مبلغ کل (ریال)
 • مبلغ تخفیف
 • مبلغ تکل پس از کسر  تخفیف
 • جمع مالیات و عوارض
 • جمع مبلغ بعلاوه جمع مالیات و عوارض
 • شرایط و نحوه فروش
 • مهر / امضاء فروشنده
 • مهر / امضاء خریدار

انواع فاکتور رسمی

برای صدور صورتحساب فروش کالاها و خدمات نمونه استانداردی برای عرضه کننده های کالا یا خدمات در سطح کشور توسط سازمان امور مالیاتی تعیین شده که در ادامه به دو نوع از این فاکتور ها اشاره میشود.

 • صورتحساب عمومی

در حال حاضر در بین فروشندگان و ارایه دهندگان خدمات که بصورت کلی و جزیی فعالیت میکنند از این صورتحساب استفاده میشود که ساده است.

 • صورتحساب ویژه ماشین های فروش

صدور فاکتور فروش رسمی یا صورتحساب ویژه ماشین های فروش معمولن توسط فروشگاه های عرضه کالا و خدمات برای مصرف کنندگان نهایی صادر میشود. اگر دقت کرده باشید زمانیکه که از  یک فروشگاه زنجیره ای خرید میکنید پس از پرداخت، فاکتورهای فیش پرینتی که اطلاعاتی از شما داخل آن ثبت نشده و فقط اطلاعات فروشنده درج شده را دریافت میکنید.

برای ثبت ارزرش افزوده پرداختی و ارائه به دارایی به دو صورت میتوان اقدام کرد.

 • باید از خریدار در خواست صدور فاکتور فروش رسمی کنید
 • از فروشنده درخواست کنید اطلاعات کامل خریدار رو بر روی صورتحساب ویژه ماشین های فروش ثبت کنه و اون رو تایید و مهر کنه.

چه کسانی نیاز به دریافت فاکتور رسمی دارند

فاکتور رسمی(صورتحساب کالا و خدمات) که مورد تایید سازمان امور مالیاتی و سازمان ارزش افزوده است و کلیه واحدهای تجاری که مشغول ارائه محصول یا خدمات هستند باید در ازای خدمات خود  به مشتریان فاکتور ارائه کنند.

صدور فاکتور رسمی هیچ ارتباطی به بزرگی و یا کوچکی واحد تجاری ندارد و هر خریدار می‌تواند در قبال وجهی که پرداخت میکند از فروشنده درخواست صدور فاکتور رسمی کند و اگر فروشنده از صدور فاکتور رسمی امتناع کند مشمول جرایم مربوطه میشود.