کلیه حقوق متعلق به شرکت ارتباطات پیوسته ایرانیان است