در صورت نیاز به هر گونه مشاوره و یا کسب اطلاعات بیشتر لطفا با مرکز نمایندگان رَسیس تماس حاصل فرمائید.

شماره مرکز تماس: 021-84345567
پست الکترونیکی مرکز نمایندگان: market@rasissoft.ir