راهکار ماشین حساب رسیس

این راهکار مناسب برای کسب کارهای کوچک است که میخواهند فضای زیادی از محیط کار را اشغال نکنند و بسادگی بتوانند محاسبات خود را انجام دهند و حاصل را مستقیم از طریق کارتخوان پرداخت کنند

این رم افزار قابل نصب بر روی دستگاه های PAX A930  و  NewLand N 910 میباشد.

امکانات

  • امکان انجام محاسبات فاکتور و ارسال برای پرداخت
  • قابلیت ویرایش تعداد یا مبلغ هر یک از ردیف های محاسبه شده
  • قراردادن پیش فرض تومان یا ریال که در هر صورت مبلغ به ریال ارسال می گردد
  • امکان اعمال تخفیف و ارزش افزوده هنگام پرداخت
  • امکان استفاده از ماشین حساب کلاسیک